>  VEDENÍ PROJEKTŮ      >  ZPRACOVÁNÍ DAT      >  PLÁNOVÁNÍ SMĚN      >  LÍSTEČKY      >  REFERENCE
  Vedení projektů,  Zákaznický software   Zpracování a analýza dat
Zpracování dat

Situace první - vyměnili jste informační systém a přišli o velkou část historických dat. Původní databázi sice ještě na zálohách máte, ale nedokážete s ní efektivně pracovat.

Situace druhá - vaše zboží prodáváte prostřednictvím různých distributorů (kanálů). Měsíční reporting sice dostáváte, ale je v různých formátech a strukturách.

Situace třetí - máte historická i aktuální data, ale na vytváření potřebných sestav už Excel nestačí. Navíc, je to pracné a ve firmě to dokáže jen několik zaměstnanců.

Situace čtvrtá - navazující na předchozí scénář. Požádáte dva šikovné a kompetentní zaměstnance o stejné reporty a dostanete na stůl dva stejné reporty s různými čísly.


Pokud se opakovaně dostáváte do některé z výše uvedených situací, pak je

nejvyšší čas s tím něco udělat...

Kontakt

Ing. Antonín VECHETA
Smržov 73
379 01 Třeboň

IČ: 47406623

Email: antonin.vecheta@to254.cz
   Agile Project Management Tool    Copyright © to254 2014 -